Om oss
Prosjektet er avsluttet.

På oppdrag fra professor Hege Skjeie, medlem i forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen, har KILDEN utformet nettsidene om «Kjønnsmakt». På disse nettsidene vil du finne artikler, bøker og rapporter som er gitt ut under utredningen. Publikasjonene som blir presentert på disse sidene har til felles at de på ulike måter inkluderer kvinne- og kjønnsperspektiver. Noen av bøkene og rapportene som blir presentert er i helhet viet kvinne- og kjønnsperspektiver, men du vil også finne artikler som inngår i bøker som ellers ikke inkluderer disse perspektivene.
KILDEN er et nasjonalt informasjonssenter for kjønnsforskning. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer til utstillingen. Send e-post til post@kilden.forskningsradet.no.

Kjøp av publikasjoner

Bøker og rapporter fra Makt- og demokratiutredningen kan bestilles gjennom de fleste bokhandlere.