Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Konferanseprogram
Makt- og demokratiutredningen i Norge, men også i de andre nordiske landene, rettet fokus mot maktens mange fasetter, ikke minst på forbindelseslinjene mellom kjønn og makt. Konferansen 'Kjønnsmakt i Norden' ble avholdt 12.-13.6.2003.
Kjønnsrettferdighet
Vi bør være forsiktige med å snakke om feminisme i entall, som feminismen. Feminisme er i dag betegnelsen på et mangfoldig sett av politiske, vitenskapelige, etiske, estetiske og personlige prosjekter.
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design