Konferanseprogram
Dette er en oversikt over innlegg som ble holdt på konferansen 'Kjønnsmakt i Norden' som ble avholdt i Oslo 12.-13. juni 2003. Her rettes fokus mot maktens mange fasetter, ikke minst på forbindelseslinjene mellom kjønn og makt.
Innlegg som er uthevet kan leses på våre nettsider. Klikk deg inn på dem via ’Konferanserapport' på menyen øverst.

Torsdag 12. juni 2003

Velkomstord:
· Fride Eeg-Henriksen, instituttleder NIKK og nestleder FOKK.
· Hege Skjeie, medlem av forskergruppen i den norske Makt- og demokratiutredningen og professor i statsvitenskap, Universitet i Oslo, NO.

Diskurser om kjønn og makt fra nordiske ståsteder
Innledere:

· Drude Dahlerup, professor, statsvetenskap, Stockholms universitet, SE
· Cathrine Holst, stipendiat, sosiologi, Universitetet i Bergen, NO
· Anette Borchorst, lektor, Center for kønsstudier, Aalborg Universitet, DK
· Yvonne Hirdman, Professor i historie, Stockholms universitet, SE

Parallelle workshops:
A) Pornografisering av det offentlig rom

· Anette Dina Sørensen, adjunkt, Center for Ligestillingsforskning, DK: Pornografi, køn og blik - nye massekulturelle tendenser
· Maria Jacobson, journalist, mediakritiska nätverket 'Allt är möjligt', SE: Fra reaksjon til aksjon - metode og strategier for mediekritikk i et kjønnsperspektiv
· Agnes Bolsø, førsteamanuensis, institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, NO: Heteroseksuelt spillerom

· Anja Hirdman, fil.dr., Institutt for journalistikk, medier og kommunikasjon, Stockholms universitet, SE: Medialiserad sexualitet
Workshopansvarlig: Trine Lyngaard, informasjonsrådgiver, NIKK

B) Heterogenitet @ Teknovitenskap>Kyberfeminisme?
· Ingunn Moser, Ph.D, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, NO: Verken forskjellighet eller likhet er hva det var! Om forskjellighet, likhet og feministiske politikker
· Nina Lykke, professor, Tema Genus, Linköpings universitet, SE/DK: Cyborg kroppe og feministisk bio-etik
· Knut H. Sørensen, professor, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NO: Statsfeminisme, cyberfeminisme og kyborgfeminisme. Elementer til en feministisk teknologipolitikk
· Cathrine Hasse, Danmarks pedagogiske universitet, København, DK: Kultur og kønspositioner i den nye colliderfysik
Workshopansvarlig: Anne-Jorunn Berg, førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier; Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, NO

C) Omsorgens globalisering
· Lise Widding Isaksen, førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, NO og Susan Savides, stud.polit, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, NO: Velferdsstatens globalisering og nye migrasjonsmønstre
· Anna Rotkirch, docent, Helsinki Collegium for Advanced Studies, Universitetet i Helsinki, FI: Frihet? Likhet? Moderskap? Om filippinska och øst-europeiska hushållarbetare i EU
· Ellinor Platzer, institutt for Samfunnsvitenskap, Universitetet i Växjö, SE: Kulturelt utbyte eller billig arbetskraft? Au Pair i Sverige
· Elin Kvande, Professor, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU, NO: Maskulinitet og globalisering

Worskshopansvarlig: Lise Widding Isaksen, se ovenfor

D) Politisk deltagelse blant urfolk- og minoritetskvinner; begrensninger og
muligheter

· Line Nyhagen Predelli, forsker, Norsk Institutt for by- og regionsforskning, NO
· Diana Mulinari, universitetslektor, Sosiologisk institutt, Lunds universitet, SE
· Jorunn Eikjok høgskolelektor, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, NO og Torunn Pettersen, forsker, Sámi Instituhtta/Nordisk Samisk Institutt, NO: Vil de ikke eller slipper de ikke til? Funn og utfordringer vedrørende den lave kvinnerepresentasjonen på Sametinget i Norge
Workshopansvarlig: Line Nyhagen Predelli, se ovenfor


Fredag 13. juni 2003.

'Menn i mellom'
Kåseri ved Hege Skjeie, professor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, NO

Parallelle workshops:
E) Speiler idretten moderne former for kjønnsmakt?

· Kari Fasting, professor, Samfunnsvitenskaplige fag, Norges idrettshøgskole, NO: "Jeg klarte han bare ikke... , og det var en av grunnene til at jeg gav meg også". Seksuell trakassering i idretten
· Heidi Eng, høgskolelektor, Høgskulen i Volda, NO: Smittsomme ord, pirrende handlinger: Paranoia og homoseksualitet i idretten
· Laila Ottesen, lektor i idrett, Københavns universitet, DK: Hvordan kan det være, at mændende stadig sidder på magten som trænere og ledere i idrætten?
· Gerd von der Lippe, førsteamanuensis, idrettshistorie/idrettssosiologi, Høgskolen i Telemark, NO: Medierte iscenesettelser av idrett, kjønn og seksualitet med fokus på det flytende og flertydige
· Håkan Larsson, PhD., Lärarhögskolan i Stockholm, SE: Jamstelld idrott som kjønnsmakt

Workshopansvarlig: Jorid Hovden, førsteamanuensis, idrettsfag, Høgskolen i Finnmark, NO

F) Rettighetspolitikk - Kvinners menneskerettigheter i skjæringspunktet mellom religion og likestilling (workshop in english)
· Shaheen Sardar Ali, professor in law, University of Peshawar, Pakistan og School of Law, Warwick, UK: Implementing Women's Human Rights in an Islamic Context (The Pakistani Experience)
· Anne Hellum, professor, Institute for Women's law , University of Oslo, NO: Mixed Roles and mixed Identity : A pluralistic Approch to Implementing Women's Rights in the Nordic Countries
· Katrine Lund Ore, university lecturer in History of religion, Departement of Culture Studies, University of Oslo, NO: The Influence of State Feminism on Gender Roles in The Norwegian Church
· Lilly-Anne Elgvin, university lecturer and Ph.D researcher, Høgskolen i Finnmark, NO: Gender Roles in a Læstadian Community
· Madeleine Sultan, Ph.D. researcher, University of Uppsala, Swedish Muslim Women, SE : Dealing with the Relationship between Islam and Gender Equality
Worskshop leader: Ingunn Ikdahl, researcher, Institute for Women's law , University of Oslo, NO

G) Likestilling i arbeidslivet - realitet eller utopi?
· Yvonne Hirdman, professor i historie, Stockholms universitet, SE: Integreringens paradoxer
· May-Len Skilbrei, forsker, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo, NO: Kan svarte menn vaske? Kontroverser rundt kompetanse i profesjonelt renhold
· Siri Gerrard, førsteamanuensis, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning, Universitetet i Tromsø, NO: Arbeid i endring - kjønn i spenning: Om kvinners makt, avmakt og motmakt i Kyst-Finnmark

· Øystein Gullvåg Holter, forsker, Arbeidsforskningsinstituttet, NO: 'Normalarbeidet' og det mannlige arbeidslivet
· Linda Rafnsdóttir, dosent, Institutt for samfunnsvitenskap, Island universitet, IS: Reproducering av kønsmakt genom ny teknologi
Worskshopansvarlig: Anne-Lise Ellingsæter, forsker, Institutt for samfunnsforskning, NO og Jorun Solheim, antropolog, tidligere forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet, NO

H) Har vi kjønn i akademia?
· Birgitta Jordansson, forsker, Göteborgs universitet, SE
· Liisa Husu, sosiolog, doktor i statsvitenskap, Helsingfors universitet, FI
· Elisabet Rogg, forsker, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, NO
· Susanne V. Knudsen, seniorforsker, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, DK
Workshopansvarlige: Elisabet Rogg og Susanne V. Knudsen

Kommentator: Lise Christensen, Likestillingsansvarlig, Universitetet i Oslo, NO

Debatt: Kjønn og makt - hva er viktig?
Debattleder: Malin Rönnblom, forsker, Umeå universitet, SE
· Jorid Hovden, førsteamanuensis, idrettsfag, Høgskolen i Finnmark, NO
· Lise Widding Isaksen, førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, NO
· Anne Hellum, professor, Institutt for kvinnerett , Universitetet i Oslo, NO
· Jorunn Eikjok høgskolelektor, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole, NO
· Susanne V. Knudsen, seniorforsker, Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning, DK
· Anette Dina Sørensen, adjunkt, Center for Ligestillingsforskning, DK

Sluttord:
Helene Aarseth, stipendiat, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Oslo, NO