Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Kroken, Randi
Høgskolelektor ved Høgskolen i Telemark, Avd. for helse- og sosialfag.

Sammen med Runar Bakken, Arne Brinchmann, Heidi Haukelien og Halvard Vike har hun skrevet boken Maktens samvittighet.

Om makt på 1-2-3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Bidraget viser at makt er komplekst i den fortand at det ikke er umiddelbart tilgjengelig for erfaring. Makt bærer i seg muligheten for å øve innflytelse over viktige moralske verdier, samtidig som slike verdier lett står for fall hvis personlige behov for ære og smiger får fortrinn. Makt kan også innebære belastninger som mange ikke er villige å ta. Her ligger det en utfordring for kvinner om å gå bevisst inn i slike prosesser, og ikke umiddelbart stille seg utenfor.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Et menneske som får andre til å dekke ens egne behov for å være sentral og betydningsfull.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter Makt- og demokratiutredningen?
At makta er fragmentert, motsetningsfylt og utydelig. I dette ligger det mulighet for påvirkning og endring for dem som gir seg i kast med å forstå maktas kompliserte spill.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design