Abortpolitikkens utfordringer
Denne rapporten er en delrapport i prosjektet 'Velferdsstatens kjønnsdimensjoner', ledet av Lise Widding Isaksen, Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen. Prosjektet er en del av Makt- og demokratiutredningen og består av fire delprosjekter, hvorav denne rapporten kommer fra delprosjektet: Abortpolitikk og reproduksjonsteknologi.

Abortpolitikkens kontroverser er mange. Noen er gamle, andre nyere - og noen kontroverser har alltid fulgt i abortspørsmålets kjølvann, som forholdet til seksualmoral, fosterets status og hvem som skulle kunne avgjøre abort. Ønsket med denne rapporten er å drøfte disse kontroversene i lys av endringer i reproduksjonsteknologien. Samtidig er ønsket å holde noen av disse diskusjonene sammen med internasjonal forskning om abort og abortpolitikk. Spørsmålet er om og eventuelt hvordan kvinners rett til abort konfronteres med nye og gamle grunner til abort, teknologiens tilbud om kunnskap om fosteret og hvordan retten til abort kan snus til å bli en plikt til å planlegge så vel reproduksjon som livet som sådan.