Kvinnelige mellomledere i grådige organisasjoner
Elin Kvande tar i denne artikkelen utgangspunkt i en omorganiseringsprosess innenfor offentlig tjenesteyting, nærmere bestemt innenfor helse- og omsorgsinstitusjoner. Omstruktureringen er en del av den generelle desentraliseringsprosessen innen offentlig sektor, der ansvaret for lokale tjenester er blitt flyttet fra sentral til lokal styring.
Vi kan nå observere flatere og mer demokratiske og desentraliserte organisasjoner, skriver Kvande. Innenfor helse- og omsorgssektoren har kvinneandelen vært høy på alle nivå i organisasjonene, og det har tradisjonelt vært kvinner både blant mellomlederne og i høyere stillinger. Internasjonal forskning viser til en økning i andelen kvinner som har gått inn i mellomledelse og i høyere stillinger i profesjonelt arbeid. I Norge kan vi registrere den samme utviklingen. Vi observerer samtidig det som er blitt kalt et norsk paradoks, nemlig at vi finner færre kvinner i ledende stillinger i næringslivet sammenlignet med land som Storbritannia og USA. Kvande viser at den omorganiseringen som foregår i stor skala nå, må forstås som en kombinasjon av desentralisering og sentralisering. Gjennom denne tvillingprosessen er den tradisjonelle kvinnemellomlederjobben blitt degradert til en koordinatorfunksjon med mindre lønn og status og mer ansvar, men uten den makt og innflytelse som avdelingslederen hadde tidligere. Makt og myndighet er flyttet mange hakk opp. (Fra innledning.)

Elin Kvande har skrevet artikkelen ’Kvinnelige mellomledere i grådige organisasjoner’ i boken ’Den usynlige hånd’. Boken er redigert av Anne Lise Ellingssæter og Jorun Solheim, og utgitt på Gyldendal Akademisk.