Arbeidsbier
Den tradisjonelle misjonskvinnen fant seg godt til rette med posisjoner som ikke gav tilgang på viktige beslutninger. Kvinnene organiserte seg i håndarbeidslag som skaffet betydelige økonomiske bidrag til misjonen. Ifølge Bjørg Seland brukte de mannlige organisasjonslederne betegnelsen 'Arbeidsbier' når de skulle hedre sitt tallsterke kvinnekorps.

Bjørg Seland skriver om dette i kapitlet 'Bedehusets kjønnsregime' som inngår i boken 'Hvitt stakitt og fiberoptikk' som er redigert av Hege Skjeie og Jon P. Knudsen.