Kjærlighetsprivilegium
I artikkelen 'Vaffelhjertets makt' skriver Runar Døving at kvinner, gjennom forvaltning av gaver, redistribusjon av varer og omsorg for barn, har et kjærlighetsprivilegium. Gavebyttet, slik Døving ser det, blir en form for kapital som man kan investere i til bruk i dårligere tider.

'Vaffelhertets makt' inngår i boken 'Varene tar makten' som er redigert av Erling Dokk Holm og Siri Meyer.