Servicestaten
'Servicestaten' er et begrep som henspeiler på hvordan de nordiske velferdsstatene organiserer offentlige sosiale tjenester som tidligere ble utført av kvinner. Når kvinner nå deltar i arbeidslivet, overtar det offentlige ansvar for de eldre, pleie av syke og ikke minst omsorgen for barna.

Kari Wærness skriver mer om dette i kapitlet 'Hvem skal yte omsorg' som inngår i boken 'Svekket kvinnemakt?', redigert av Nina Berven og Per Selle.