Omsorgskunnskapens forvalter
Sanitetsforeningen har vært omsorgskunnskapens forvalter, skriver Ove Bjarnar i sin artikkel. Medlemmene har spredt seg på forskjellige områder, og derigjennom fått kunnskap om helse og velferd på en rekke ulike områder.

Bjarnar har skrevet kapitlet 'Sanitetskvinnene lot allting skje i stillhet - var det riktig?' som inngår i boken 'Svekket kvinnemakt'. Boken er redigert av Nina Berven og Per Selle.