Indeksfamilien
Indeksfamilien er først og fremst 60-tallets familie der far gikk avsted til jobb og mor var hjemme med ansvar for barn og hjem. Ifølge Hege Skjeie var indeksfamilien politisk styringsmål i store deler av 1950- og 1960-tallet.

Skjeie skriver mer om dette i kapitlet 'Likestillingsprosesser og kjønnsmakt' i boken 'Mot en ny maktutredning' der alle forskerne i forskergruppen deltar.