Det norske paradoks
I dag fremstår Norge som et motsetningsfylt likestillingsland. Kvinner har f.eks. en sentral posisjon i politikkens lederskap, samtidig som de står svakt i arbeidslivets ledelse, i sær i toppsjiktet. Nina Raaum mener dette er 'det norske paradoks'.

Nina C. Raaum har skrevet kapitlet 'Norske likestillingsparadokser' som inngår i boken 'Svekket kvinnemakt?' som er redigert av Nina Berven og Per Selle.