Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Strand, Kitty
Kitty Strand har skrevet artikkelen 'Gravid i arbeid - integrering eller fravær' som er et av bidragene i boken 'Den usynlige hånd - Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv' som er redigert av Anne-Lise Ellingsæter og Jorun Solheim.

Kitty Strand var utdannet lege og var fra 1987 ansatt som forsker og stipendiat ved Institutt for almenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Hun døde i desember 2001.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design