Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Nagel, Anne-Hilde
Professor i historie ved Det historisk-filosofiske fakultet og professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Anne-Hilde Nagel har skrevet 'Kjønnsdiskriminering av fedre' som er et av kapitlene i boken Svekket kvinnemakt?

Om makt på 1-2-3

Klok maktutøvelse tar sikte på å fremme rettferdighet og demokrati. Slik maktutøvelse forutsetter selvstendige, ansvarlige og likestilte borgere. Selvstendighet og likestilling forutsetter at alle voksne samfunnsborgere normalt deltar i yrkes- og næringsliv og derved får en selvstendig økonomi, samtidig som de tar praktisk, sosialt og økonomisk ansvar for sin egen familie og hushold. Slik mangfoldig erfaringsbakgrunn i økonomi og omsorg øker kompetansen både hos den alminnelige borger og hos maktutøverne. Sånn sett kan det hevdes at økte fedrerettigheter kan gi oss klokere maktutøvere og et bedre samfunn.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design