Sand i maskineriet: Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge
Ifølge internasjonal lov har innvandrere og minoriteter rettigheter og skal behandles likt med norske borgere. Men hvordan fungerer det - i praksis? Blir minoritesinteresser godt nok ivaretatt? I hvilken grad innebærer rettighetspolitikken overfor minoriteter en offentlig støtte til udemokratiske interesser? Slike spørsmål, som alle dreier seg om makt, står sentralt og blir drøftet på flere vesentlige områder i denne boken.

Likestilling, det flerkulturelle demokratiets hodepine
Tordis Borchgrevink, mag.art i sosialantropologi har bidratt med to artikler i boken. Den ene har tittelen: 'Likestilling, det flerkulturelle demokratiets hodepine'. Her setter hun ord på dilemmaet som lett oppstår i debatter om kvinners rettigheter, religion og kultur. Slike debatter ender ofte med at deltakerne blir sittende på hver sin kommandohøyde og kaste argumenter på hverandre.

Denne boken har ett kapittel med kjønnsperspektiv: Tordis Borchgrevinks ’Likestilling. Det flerkulturelle demokratiets hodepine’. Boken inneholder også artikler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Tordis Borchgrevink, Grete Brochmann og Jon Rogstad. Boken er utgitt på Gyldendal Akademisk.