Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Danielsen, Hilde
Stipendiat ved Rokkansenteret, Universitetet i Bergen.

Danielsen har skrevet artikkelen 'Den kjønnskonservative velferdsstaten' som er et av bidragene i boken 'Kjønnsrettferdighet. Utfordringer for feministisk politikk' som er redigert av Cathrine Holst.

Om makt på 1-2-3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
I artikkelen min viser eg korleis utforminga og bruken av dei statlege omsorgsordningane for små barn er kjønnskonservativ og handsamer ulike grupper av kvinner og menn på forskjellig måte. Eg peikar på eit konkret felt der økonomiske goder i velferdsstaten vert fordelte på ein urettferdig måte, og kjem med forslag om korleis dei kan fordelast på ein betre måte. Dessutan viser eg korleis praksisar i kvardagslivet vert forma i eit spenn mellom økonomiske, sosiale og kulturelle faktorar.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Dei som forvaltar store økonomiske ressursar har makt. Eg meiner i tillegg at det er viktig å undersøkje makta til å definere, makta som ligg i praksisar og retorikkar, som avgjer kva som er mogleg å tenkje, endre, utføre. Dei som klarer å endre eller hindre endringar av slike vilkår har makt.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter Makt- og demokratiutredningen?
Bildet av makt som ein mangetydig storleik vert forsterka gjennom utredninga.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design