Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Eide, Elisabeth
Førsteamanuensis ved Journalistutdanningen, Høgskolen i Oslo.


Eide har skrevet artikkelen 'Mannsbastioner med iboende treghet' som inngår som et av kapitlene i boken 'Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati' som er redigert av Martin Eide.

Om makt på 1, 2, 3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Det handler om at det dominerende kjønnet forskyver det andre og dermed gjør dem mer usynlige, deres interesseområder (der de er andre enn mennenes) mindre interessante, og deres perspektiver (der de er andre) lite viktige for samfunnets utvikling. Det handler også om at kvinner i større grad blir latterliggjort og kjønnet (blant annet ’babe-syndromet’) enn menn og dermed blir tatt mindre alvorlig. Til syvende og sist handler det om å ta hensyn til publikums sammensetning (50-50) og til behovet for allsidige rollemodeller av begge kjønn.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Innen mitt felt eller generelt? Vanskelig å svare på. Innen mediene: eierne har stor makt, og i de store mediekonsernene er det svært mange rike, mannlige styremedlemmer, tilsvarende få kvinner. Eierne bruker nå sin makt til å slanke bedriftene og øke utbyttet for aksjonærene; det truer kvaliteten i journalistikken. Sjefsredaktørene (92 prosent av de i dagspressen er menn) har stor makt, og er ofte allierte med styrene.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter makt- og demokratiutredningen?
I og med at jeg ikke har lest på langt nær alt, så er det umulig å svare på!!! Innen mediefeltet: noe debatt dersom artiklene blir brukt i pensum her og der.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design