Til dagsorden! Journalistikk, makt og demokrati
Denne boken retter søkelyset mot sentrale felter av samfunnslivet der journalistikken opptrer som en formende kraft.
'Til dagsorden' betrakter journalisten som dramaturg og iscenesetter - ikke bare når det gjelder politikk og maktkamp, men også når det gjelder hverdagsliv og populærkultur. Den er opptatt av journalistikkens premissmakt.

I artikkelen 'Mannsbastioner med iboende treghet' ser Elisabeth Eide, førsteamanuensis ved Journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo, på det hun kaller den 'mannlige regi' i deler av det offentlige rom. Mediene har ambisjoner om å 'speile' samfunnet, de vil informere allmennheten om 'det som skjer'. Men hva slags speil er de egentlig? Hvorfor blir noen mennesker borte eller strektynne i nyhetsbildet, mens andre antar voldsomme dimensjoner?

I boken ’Til dagsorden!’ har Elisabeth Eide skrevet ett kapittel med kjønnsperspektiv. Boken inneholder også kapitler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Martin Eide, Odd Raaum, Jan Fredrik Hovden, Karl Knapskog, Tore Slaatta, Anders Johansen, Rune Ottosen, Knut Helland, Ragnhild Mølster, Sigurd Allern, Øyvind Ihlen og Terje Rasmussen.

Boken 'Til dagsorden!' er redigert av Martin Eide og utgitt på Gyldendal Akademisk.