Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Kolnar, Knut
Forsker ved Nordisk ministerråds program for kjønn og vold, Etnologisk institutt, Universitetet i Lund.

Kolnar har skrevet artikkelen «Vold, sex og identitet» er et av bidragene i boken Normalitet og identitetsmakt i Norge som er redigert av Siri Meyer og Thorvald Sirnes.


Om makt på 1-2-3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Bidraget er viktig fordi det peker på en side ved makten som er lite debattert og delvis skjult. Det er det aspekt vi kan kalle identitet eller dannelsesmakt. Det er den side ved disiplineringen som gir oss våre oppfatninger om hvem vi er, hvordan vi bør være, og i mitt tilfelle, hvilke kriterier og handlinger er det som gjør mannen til mann. Et eksempel jeg har brukt er sportsarenaen. Den er en vesentlig identitetsmaktsarena i den forstand at den sikter mot å reprodusere tradisjonelle kjønnsroller. I tillegg innskriver den en rekke holdninger og metaliteter i mannen, som er nødvendig for å kunne etablere konkurransedyktig mannlighet i det senkapitalistiske samfunn.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Makt eksisterer på en rekke nivåer. Politikere har fordelingsmakt, og til en viss grad også normaliseringsmakt. Media har en type makt, i det de frembyr et reservoar av ulike identitetsrekvisitter, som i et livsstilssamfunn kan brukes til å profilere identitet med. De som plukker og fremviser de trendriktige identitetsmarkører har makt i den forstand at de blir imitert av mange.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter Makt- og demokratiutredningen?
En rekke bøker og en forståelse av at makt er et langt mer komplisert fenomen enn hva den forrige maktutredningen ga inntrykk av. En forståelse av at makt og maktmøter gjennomtrenger samfunnet ned til de fleste hverdagslige nivåer.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design