Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Mortensen, Ellen
Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Universitetet i Bergen.

Mortensen har skrevet artikkelen 'Fra kjønnsidentitet til nomadisk subjekt' som inngår i boken 'Normalitet og identitetsmakt i Norge' som er redigert av Siri Meyer og Thorvald Sirnes.

Om makt på 1-2-3

1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Mitt bidrag tar opp nyere teorier om makt med utgangspunkt i Nietzsche og Foucault, og senere inkorporert i feministiske teori. Disse teoriene blir sjelden eller aldri omtalt i diskusjoner om makt i Norge.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Vi har alle potensiell makt, dersom vi vet å strategisk anvende den. Men primært er det premissleverandører i politikken, kulturen og næringslivet som har makt. I praksis betyr dette personer og institusjoner som har størst tilgang til mediene (TV, aviser, bøker) og som følgelig får føre ordet. I siste instans er det pengene som rår.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter Makt- og demokratiutredningen?
Svært lite, da det meste av det som blir omtalt, blir utredet innenfor tradisjonelle rammer for analyse. Enkelte bidrag, særlig de som tar opp i seg måten ulike former for kulturmakt fungerer på i dag, vil komme til å bli stående.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design