Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Repstad, Pål
Professor i religionssosiologi ved Høgskolen i Agder, og medlem av kirke/stat-utvalget i Den norske kirke.

Repstad har skrevet boken 'Dype, stille, sterke, milde. Religiøs makt i dagens Norge'. I kapitlet 'Kirker, kjønn og makt' analyserer han kjønnsmakt i Den norske kirke.

Om makt på 1, 2, 3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Norske samfunnsforskere er generelt lite interessert i religion, og norske religiøse samfunn har tradisjonelt vært lite interessert i å se verden i et maktperspektiv. Jeg har prøvd å gjøre noe med begge deler, ved å skrive om hva slags makt religionen har over sinnene i dagens Norge, og om hvem som har hva slags makt i norske trossamfunn i dag - særlig i Den norske kirke.

2. Hvem har ifølge deg makt?
Jeg har fokusert på religiøs makt i Norge. En hovedkonklusjon er at andre former for makt nok har mye mer gjennomslag enn religionen har blant folk flest i dagens Norge. Det finnes nok subkulturer der religionen fremdeles kan prege folk sterkt, men det gjelder ikke så store grupper. Internt i Den norske kirke har jeg lagt vekt på at det er mange maktsentra. Det er ikke slik at kirkemakten sitter i ett rom. Det kan noen ganger bety at Den norske kirke ikke styres særlig effektivt, men samtidig er det gunstig med tanke på demokratiet i kirken.

3. Hva tror du vil bli stående igjen etter makt- og demokratiutredningen?
Jeg tror utredningen vil munne ut i mange små konklusjoner, ikke en stor og djerv konklusjon. Det kan være et problem med hensyn på å få resultatene formidlet ut til offentligheten gjennom mediene, for de vil gjerne ha de store og djerve sluttsatsene. Men saklig og faglig sett tror jeg nok de mange små konklusjonene er mer sakssvarende.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design