Hvitt stakitt og fiberoptikk
'Hvitt stakitt og fiberoptikk: regionale myter - regional makt' ble utgitt i forbindelse med Sørlandets 100-årsjubileum. Boken gir essayistiskesveip over regionale formingsprosesser slik de har preget forståelsen av Sørlandet gjennom det 20. århundre, et århundre der Norge samtidig skulle befeste seg som nasjonalstat.
I artikkelen 'Bedehusets kjønnsregime' ser Bjørg Seland, førsteamanuensis i historie ved Høgskolen i Agder på likestillingens kår på Sørlandet. Hennes utgangspunkt er at likestillingstanken synes å ha dårligere vilkår på Sørlandet enn det vi ellers kan regne som norsk gjennomsnitt. I artikkelen undersøker Seland blant annet om det er hold i påstanden om at likestillingens dårlige vilkår i landsdelen skyldes kristelig kultur.

I artikkelen 'Husmorlandets siste skanse' retter Anne Ryen, førsteamanuensis i sosiologi ved Høgskolen i Agder et kritisk blikk mot kjønnsulikhetene som preger landsdelens arbeidsliv.

Boken inneholder også artikler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Hege Skjeie, Jon P. Knudsen, Halvard C. Hanssen, Oddbjørn Johannessen, Henning Howlid Wærp, Beate Nossum, Finn Holmer-Hoven, Helge Røed, Øystein Lønn, Pål Repstad, Valerie Kubens, Torgeir Eikeland, Jan Erik Grindheim, Arne Isaksen, Arnhild Danielsen og Trond Audun Berg, Jon P. Knudsen, Berit Eide Johnsen, Jo van der Eynden, Maria Kielland Krag og Bjørn Enes.

'Hvitt stakitt og fiberoptikk: regionale myter - regional makt' er redigert av Hege Skjeie og Jon P. Knudsen. Boken ble utgitt på Høyskoleforlaget i 2002.