Lettølets avmakt – en drikk for alkoholiserte, feminine festbremser
Runar Døving hevder i artikkelen ’Lettølets avmakt’ at lettølet gir tilgang til å forstå nordmenns forhold til alkohol med variablene kjønn, klasse, alder og region (lokal og etnisk tilhørighet). Lettølet viser det sterke moralske forholdet til alkohol i skillet mellom hverdag og helg, og hvordan ikke-øl er mistenkelig mot det maskuline ølet og fellesskapets rus. I forsøket på å være øl uten å være det blir lettølet ikke definert som alkohol i loven, noe som fører til at man kan reklamere for produktet. Ølet viser tegn på maskulin identitet. Lettølet som kvasiøl utfordrer og gjør denne maskuline identifikasjonen tydelig.

Runar Døving har skrevet artikkelen ’Lettølets avmakt’ i boken ’Varene tar makten'. Boken er redigert av Erling Dokk Holm og Siri Meyer, og utgitt på Gyldendal Akademisk.