Varene tar makten
Noe har skjedd med forbruket. Det er ikke lenger flaut å konsumere istedenfor å spare. Nesten tvert imot er det unormalt å stå imot den store kjøpefesten som ledes av parolen 'Løp og kjøp!'. Konsumerismen omtales gjerne som en ny religion skapt av en allstedsnærværende jakt på forgjengelig behag og falsk trygghet. Men det er også en måte å kommunisere med omverdenen på - vise vellykkethet, rikdom og klassetilhørighet.
I boken 'Varene tar makten', redigert av Siri Meyer og Erling Dokk Holm, går forfatterne bak fasaden og maskene for å tegne et nytt kart over dagens Norge. De griper både til historiske eksempler, samtidsanalyser og studier av enkeltpersoner, enten det er de nyrike, shoppingkulturen, identitetskonstruksjoner, kvinnemakt, klær eller lettøl som legges under lupen. Forfatterne stiller seg kritisk til den holdning at forbruk er en motsetning til 'meningen med livet', og hvor eliten moraliserer over folkets konsum.

I artikkelen 'Vaffelhjertets makt' søker Runar Døving å trenge bakenfor den etablerte forståelsen av kvinnen som underlegen mannen. I en studie av norske kvinners hushold, foretatt i et tettsted i Østfold, finner Døving at det er kvinnene som har kontroll over de forskjellige sfærer i og rundt husholdet. Kontrollen knytter han til etablering av, deltagelse i og vedlikehold av sosiale nettverk og organisering av familiens daglige rutiner. Og det er her, i hjemmets lune sfære, hvor syltetøy syltes og vafler stekes, at Døving plasserer kvinnemakten. En type makt som leder til at tørkede blomster sirlig henges opp på veggen, mens fotballskjerfet henvises til en pappeske på loftet.

I boken ’Varene tar makten’ har Runar Døving skrevet to artikler med kjønnsperspektiv. Boken inneholder også artikler uten spesifikt kjønnsperspektiv. Disse er skrevet av Erling Dokk Holm, Siri Meyer, Sissel Myklebust, Christine Myrvang, Thomas Hylland Eriksen og Gitte Duemose Hansen.

Boken er redigert av Erling Dokk Holm og Siri Meyer, og utgitt på Gyldendal Akademisk.