Publikasjoner | Forfattere | Les om | Konferanserapport | Om oss
Døving, Runar
Dr. polit og forsker II ved Statens institutt for Forbruksforskning.
Runar Døving har skrevet artikkelen 'Vaffelhjertets makt - norske kvinners hushold'. Artikkelen er et av bidragene i boken «Varene tar makten» hvor Erling Dokk Holm og Siri Meyer er redaktører.

Om makt på 1-2-3
1. Hvorfor er ditt bidrag viktig i et maktperspektiv?
Vaffelhjertets makt- en analyse av norske kvinners hushold er et bidrag for å synliggjøre kvinnens maktposisjon i hjemmet. Ved et tradisjonelt fokus på den offentlige arena som det eneste området med relevans for makt, har offentlighet og politikk verken anerkjent kvinners maktposisjon eller mannens avmektighet. Jeg stiller et retorisk spørsmål om det er den private eller offentlige sfære som er viktigst å beherske for et enkeltindivid gjennom et helt livsløp.

2. Hvem har ifølge deg makt?
I et husholdsperspektiv har kvinner generelt mer relevant kunnskap for å drive et hushold. Kvinnen arbeider mer i hjemmet, tar de fleste praktiske beslutninger, og har et bredere nettverk for husholdets drift. I tillegg er jussen endret i kvinnens favør i alle saker som har å gjøre med rettigheter til barn. Min påstand er at kvinnen, gjennom kontroll over avkom, har mest makt.


E-post
www
Tel
Publikasjoner
Produsert av Snapper AS, Design Jarle Lund Design