Om makt. Teori og kritikk
I 1970-årene ga den første norske maktutredningen et presist og viktig svar: Den utøver makt som kan kontrollere det som andre har interesse i. Denne boken utvider perspektivet, særlig i retning av de former for makt som ligger i språk og kommunikasjon mellom mennesker. Temaer som det legges særlig vekt på, er forholdet mellom individ og samfunn, forhold mellom kjønn, samt demokratisk deltagelse.

Bidrag fra denne boken som du kan lese mer om her, er 'Patriarkatet: Teori og kritikk' som er skrevet av Anne-Lise Ellingsæter og 'Fra «husmorkontrakt» til «likestillingskontrakt»' som er skrevet av Gro Hagemann og Klas Åmark.

Boken ’Om makt’ er redigert av Fredrik Engelstad og utgitt på Gyldendal Akademisk.